Stručný přehled mou nabízených služeb

(od zpracování výkresové dokumentace až po kompletní návrh stroje):

- prvotní návrhy strojů
- kinematická schémata
- tvorba modelů parametrickým, přímým i organickým modelováním
- tvorba designových návrhu
- pevnostní i dynamické simulace
- digitalizace dokumentace
- tvorba 3D modelu podle 2D výkresů
- vytvoření technické dokumentace pro výrobu náhradních dílů stroje
- tvorba technické dokumentace
- tvorba návodů, montážních schémat (v přípravě)
- rendrování, export modelu do 3D grafiky pro reklamní a filmařské účely
- tvorba modelu z fotek (fotogrammetrie – ruční i počítačové vykreslení)
- zajištění výroby jednotlivých komponent
- montáž zařízení a zprovoznění zařízení ve vlastních montážních a dílenských prostorách


R2 R1 R3
V1 V2 V3


Níže si můžete přečíst detailně o některých službách:

fusion.jpg

Digitální prototypování

Digitální prototypování je dnes vrcholem a spojení CAE technologii v oblasti designu, konstruování, optimalizace a technologické přípravy výroby. Osobně využivám z dalé popsaných činnost většinu, kromě CAM pro-generaci kódu.

V prvotní fázi v oblastí návrhu je ideální využit možnost designování ve 3D prostoru a to pomocí: parametrického, přímého i organického modelování. Digitální prototypování umožní v této fázi vytvořit několik návrhu. Pomoci vizualizace a dalších parametrů je možné tyto návrhy předložit zákazníkům a zefektivnit tak volbu finální podoby výrobku.

V oblasti konstruování se návrh doplní kostrou, rámy, montážní prvky, komponenty z oblasti elektroniky, tekutinových systémů apod. Následně dochází k optimalizaci návrhu pomocí simulaci. Jenda se o simulace pevnostní, tekutinové i optické. Provedou se úpravy z hlediska technologie výroby. Otestuje se naprogramování SW mechatronických systému (Arduino).

V oblasti TPV dochází k uvedení návrhu do výroby. Jak klasickou metodou (vytvoření výkresu), tak i moderními postupy (CAM – generace G-kódu, trajektorie v dxf, stl pro 3D tisk). V digitálním prototypování jde vytvořit vše, co člověk vytvořil i něco víc. Osobně využívám k tomu program Fusion 360 a AutoCAD 360 od společnosti Autodesk.

V dnešní době je možné využit digitálního prototypování i v jiných oborech než jen strojírenství. Převážně v modelářství, architektuře, dřevařství, 3D grafiky. Na obrázcích níže můžeme vidět návrh zahradního nábytku. Díky digitální prototypování bylo jednoduché ověřit ergonomii návrhu před fyzickou stavbou posezení. Následně bylo snažší připravit výrobu díky detailní výkresové dokumentaci a zároveň připravit i přípravky pro snazší výrobu a to vše v jednom návrhu.

Z1 Z2 Z3

Fusion 360 Je to cloudový CAE program. Další informace o Fusion 360

Typy souboru,které je program schopen zprácovat: Typy exportováných souborů:
• Autodesk Fusion360 (.f3d) • Interní Fusion 360 (.f3d)
• Autodesk Inventor (.ipt,.iam) • Autodesk Inventor 2014 a vyšše (.ipt, .iam)
• Autodesk Sim360 (.sim, .sim360) • AutoCAD DWG (.dwg)
• Autodesk Alias (.wire) • DXF (.dxf)
• AutoCAD DWG (.dwg) • IGES (.igs, .iges)
• Catia V5 (.CATPart) • OBJ (.obj)
• DXF (.dxf) • SAT/SMT (.sat, .smt, .sab, .smb)
• IGES (.igs, .iges) • STEP (.stp, .step)
• NX (.prt) • STL (.stl)
• Parasolid (.x_b, .x_t)
• Pro/Engineer Granite (.g)
• Pro/EngineernNeutral (.neu)
• Pro/Engineer a Creo Parametric (.prt)
• Rhino (.3dm)
• SAT/SMT (.sat, .smt, .sab, .smb)
• STEP (.stp, .step)
• Solidworks (.prt, .sldprt)

Fotogrametrie

Tento vědní obor se specializuje na zpracování dat z fotografie. Využívám dva způsoby:

A, Pomocí vypočetního algoritmu počítače.

Z několika pořízených fotografií (40-250) se vytvoří realistický model předmětu. Technologie oproti 3D skenování je cenově příznivější, ovšem kvalitou spíše klesá. Její využiti spočívá především v tvorbě diorámat, popřípadě vytvoří současný stav stroje na kterém je možné ukázat následnou vizuální úpravu, dříve něž dojde ke skutečné úpravě. Dále se výborně hodí ke skenů objektů pro e-shopy. Bohužel lesklé objekty si nedokáži uchovat svoji texturu. Skenu lesklých objektu předchází nastřík matné barvy, která se po ofocení sloupné.

Photo1

B, Ruční měření

Technologie ručního měření je vhodná pro přibližné určení rozměru nebo v případě série fotografii (rozdílné kvality apod.) je možně vytvořit přibližný model. Využiti nalézá při tvorbě historických modelů.
Photo2